3D Measuring | 3D Cadworks

diensten

3D Measuring (metingen)

Ultra nauwkeurige resultaten – tot op een duizendste millimeter – krijgen we door een voorwerp punt voor punt af te tasten met een taster of digital microscope. 3D Cadworks meet voor diverse klanten hun producten uit. We onderscheiden twee soorten opdrachten:

Een eerste soort is de meting van een bestaand product omzetten naar een CAD-model. Dit kan dienen om een offerte aan te vragen of om de productie in gang te zetten.

Een tweede soort opdracht is bestaande producten nameten op toleranties. Er worden ook verschillende onderdelen van één systeem gemeten. Zo krijgen we een specifieke en optimale samenstelling van de juiste toleranties van verschillende onderdelen.

De onderdelen worden gemeten met een taster. Deze taster creëert een puntenwolk. Daarvan maken we een CAD-model. Dat model levert de precieze metingen op. Voor metingen van grotere zones of sites hebben we andere know-how in huis om dezelfde precisie af te leveren.