FEM/FEA | 3D Cadworks

diensten

FEM/FEA

FEM staat voor Finite Element Method: een rekenmethode om o.a. de sterkte en stabiliteit van een werktuigbouwkundige constructie te controleren. FEM checkt bijvoorbeeld of ze niet veel te zwaar ontworpen is.

Door onze uitgebreide ervaring met deze software kunnen we snel en efficiënt alle sterkteberekeningen uitvoeren. Het is vaak een mechanische simulatie waaruit inwendige materiaalspanningen en uiterlijke vervormingen volgen. Maar ook warmtetransport of lucht- en vloeistofstroming kunnen we beoordelen. Een grondig rapport focust op de kritische punten. Vooraf zetten wij een 3D-rekenmodel op dat nodig is voor deze berekeningen. Groot voordeel is het beperken van dure en tijdrovende prototypes tot een minimum. Fouten in een ontwerp worden vroegtijdig duidelijk. Deze aanpak verhoogt de kwaliteit van het product, reduceert de kosten en verbetert de prestaties. Alles wordt samengevat in een overzichtelijk berekeningsdossier. FEM/FEA-berekeningen en -analyses leveren wij in opdracht van bedrijven die daarvoor niet de nodige knowhow of software hebben. Deze analyses gebeuren al heel vroeg in de ontwikkeling.