CE marking | 3D Cadworks

diensten

CE markering

In verschillende fases kan 3D Cadworks een CE-markering van een machine of installatie aanmaken. Zo’n dossier bevat: CE-richtlijnen, risicoanalyse, technisch constructiedossier, gebruikershandleiding, conformiteitsverklaring of NEN1090.

De EG-machinerichtlijn richt zich op de fabrikant van de machine of de hijsgereedschappen. Ze omvat vooral constructie- en gebruiksvoorschriften. De fabrikant moet zijn machine toetsen aan de veiligheidseisen en richtlijnen voordat hij ze in de handel brengt. Daarna moet hij passende veiligheidsmaatregelen nemen en instructies geven voor een veilig gebruik van de machine of hijsgereedschappen. Als bewijs dat hij voldoet aan de eisen brengt hij de CE-markering aan. 3D Cadworks verzorgt het totaal pakket.

Deze dienst maakt deel uit van

Documentatie & manuals

Bekijk al onze diensten