services

Computed Aided Engineering (CAE)

Computer aided engineering is een vlag die veel verschillende landingen dekt. De drie CAE terreinen waarop 3D Cadworks zijn uitgebreide expertise inzet voor opdrachtgevers zijn: Flow simulation, industrial design automation en FEM/FEA.